Planleggings og feriedager

 
Planleggingsdager og feriedager 2018/ 2019:

Disse dagene er barnehagen stengt:

Torsdag 16. august 2018 (Planleggingsdag)

fredag 17. august 2018 (Planleggingsdag)

Onsdag 24. oktober 2018 (planleggingsdag/fagdag)

Mandag 24. desember 2018 (Julaften)

Tirsdag 25. desember 2018 (1. juledag)

Onsdag 26.desember 2018 (2.juledag)

Mandag 31. desember 2018 (Nyttårsaften)

Tirsdag 1. januar 2019  (1.nyttårsdag)

Onsdag 2. januar  2019  (Planleggingsdag)

Fredag 31. mai  2019 (Planleggingsdag)

 

 

Kabelvåg Barnehage A/S | Sommerskaret 22, 8310 Kabelvåg  | Tlf.: 76070340 | post@kabelvagbarnehage.no